Pavel Novotný

.NET Framework, SharePoint, Dynamics CRM, RC Helicopters, Honda VFR CrossRunner

Dynamics CRM4: testování výkonu pomocí aplikace dbPopulator

Narazil jsem na zajímavý článek ohledně ladění výkonu a testování zátěže pomocí aplikace dbPopulator:

http://blogs.msdn.com/crm/archive/2009/02/20/performance-testing-using-dbpopulator.aspx

"DbPopulator is a tool used by MSCRM performance team to populate different types of data (qualitatively and quantitatively) in the MSCRM test boxes for performance testing. This tool is available as part of CRM Performace Toolkit (download available in http://www.codeplex.com/crmperftoolkit) and can be used to test SDK Create performance. I will describe how we can do this using DbPopulator."

WSS: Exception from HRESULT: 0x81070215

Otevřete si svoje schema.xml pro list, který se aktuálně snažíte vytvořit a změňte atribut "Name" na stejný název jako je název adresáře ve kterém je schéma listu uloženo, stejnou akci proveďte i v XML souboru s definicí ListTemplate pro toto schéma.

Vytvoření projektu pro kustomizaci CRM4 pomocí Microsoft Dynamics CRM Developer Toolkit

CRM Solution Framework je sada C# projektů pro snažší kustomizaci a deploy pro Microsoft Dynamics CRM 4.  Tento framework obsahuje velké množství již předpřipravených typických scénářů úprav, které ocení každý kdo CRM upravuje.  

Počáteční požadavky

Microsoft Dynamics CRM 4.0
Visual Studio 2008 Professional
Visual Studio Team Explorer
StyleCop 4.3 or later (plná instalace včetně MSBuild)
.NET 3.5 SP1

Instalace:

Více...