Pavel Novotný

.NET Framework, SharePoint, Dynamics CRM, RC Helicopters, Honda VFR CrossRunner

SharePoint 2013 – ve znamení zásadních koncepčních změn

Stále ještě není SharePoint 2013 v RTM verzi, některé změny jsou však již definitivní a velká část z nich také ovlivní dosavadní chápání vývoje na této platformě, nejen vždy pozitivně. Architektura zůstává v podstatě bez změn, stále je SP strukturovaný jako farma, webová aplikace, kolekce webů, weby, servisní aplikace, joby atd. Dokonce i UI je z pohledu vývojáře nezměněné, pořád se staví všechno na ribbonu a CustomActions – velký důraz je nyní ale kladen na asynchronní zpracování na klientské straně, tedy přímo v browseru – nový typ aplikací pro SharePoint 2013 nemá přístup k serverovému API, veškeré akce probíhají na klientské straně – a to včetně renderingu webpart – to samozřejmě zásadním způsobem boří dosud zažité způsoby vývoje v .NET/C#, nynější verze nutí vývojáře k javascriptu, REST, JSON, potažmo WCF – což pro jednoduché aplikace může znamenat nepodstatné zvýšení pracnosti.

Více...

HTML5 MasterPage (V5) pro SharePoint 2010

Kyle Schaeffer vytvořil a dal k dispozici jednoduchou SharePoint MasterPage  postavenou na HTML5 a CSS3, nazval jí v konvenci SharePointu jako “v5.master”, určitě stojí za shlédnutí pro inspiraci. Šablona používá responsivní design, tedy vzhled, který se automaticky přizpůsobuje velikosti displaye zařízení uživatele.

http://kyleschaeffer.com/sharepoint/v5-responsive-html5-master-page/

Zobrazení pro desktopy/notebooky:

v5-large

Zobrazení pro tablety:

Více...

SharePoint 2013 (v15) bude obsahovat mimo jiné i Marketplace

windowsmarketplaceformobile30.1.2012 vydal Microsoft první veřejnou ukázku API dokumentace k připravované nové verzi SharePointu 15 (SharePoint 15 Technical Preview Interoperability API Documentation), obsahující hned několik velice zajímavých tříd, ze který se dá usoudit, že Marketplace (App Store) konečně zavítá i do prostředí SharePointu a snad i usnadní instalaci dalších addonů.

Ukázková dokumentace totiž obsahuje nové objekty a funkce tomu napovídající:

Více...

SharePoint Designer 2010 - The list of workflow actions on the server references an assembly that does not exist

Při vytvoření nového workflow vznikne chyba:

"The list of workflow actions on the server references an assembly that does not exist. Some actions will no be available. The assembly strong name is Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c. Contact your administrator for more information."

Po dlouhém pátrání a provaření spousty hodin jsem přišel na to, že v nějaké kumulativní aktualizaci Microsoft do Foundation přidal custom actions pro SP Server ;-/ A tedy reference na neexistující DLL assembly.

Oprava je prostá, stačí tyto custom actions smazat nebo přejmenovat koncovku souboru .ACTION na něco jiného, soubory jsou umístěny dle aktuální jazykové verze:

Více...

SharePoint: Odstranění konfigurační cache

SharePoint je plný magie, nainstalujete a nakonfigurujete farmu, všechno běží jak má, uplyne několik týdnů či měsíců a najednou se začne celá farma chovat nedeterministicky (možná po instalaci nějakých CU), v logu se zobrazují hlášky jako "Cannot connect to the configuration database”, SqlException, padá služba časovače Windows SharePoint Services Timer V4, nespouštějí se workflow nebo padají na chyby atd.

Příčina porušení konfiguračních XML cache mi není jasná, nečekaný výpadek elektrického proudu a nekonzistentní stav? Nevím. V každém případě sám SharePoint  není schopen tento stav opravit a je nutné znovu přegenerovat tyto soubory.

 • Otevřete Administrative Tools a Services
 • Zastavte službu Windows SharePoint Services Timer V4 (případně pomocí příkazu net stop sptimerv4)
 • Otevřete pomocí Exploreru cestu %ALLUSERSPROFILE% \Application Data\Microsoft\SharePoint\Config\
 • Tato cesta obsahuje několik adresářů ve tvaru GUID, odstraňte veškerý obsah těchto adresářů – samotný adresář s název ve tvaru GUID musí zůstat!!! Pouze jejich obsah smažte.
 • Znovu spusťte službu Windows SharePoint Services Timer V4 (případně pomocí příkazu net start sptimerv4)
 • Mělo by dojít k automatickému vygenerování nových konfiguračních XML souborů
 • Restartujte IIS server pomocí IISRESET.EXE
 • Hotovo

Error 348: Compilation failed. Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.

Tuto chybu jsem tak nějak nepochopil, zřejmě je to bug ve Visual Studiu 2010. Projekt nelze kompilovat a hlásí to chybu “error 348: Compilation failed. Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.”

Na jediné řešení na které jsem přišel je, že je potřeba otevřít .csproj v poznámkovém bloku a odstranit elementy <ProjectTypeGuids>, následně znovu otevřít projekt.

Zvláštní, ale funguje to.

Fix "Render Failed" Error on Groupby View using Jquery

I recently encountered this error “&lt;!– #RENDER FAILED –&gt”.

clip_image001

I found the cause for it after searching and browsing various posts and comments about this error.

Cause:

Well it is a bug and hasnt been fixed anyway the below are the steps/combinations that cause it.

 1. Calculated Field from another list is being used as Lookup Column value in your list.
 1. Group By the Look Up field (linked to Calculated Field in other List)
 1. Group Setting: Collapsed.

Solution: Více...

SharePoint 2010 Recuring Meeting Workspace error 'g_InstanceID' is undefined

Pokud používáte vlastní masterpage definovanou a odvozenou V4.master, nebude vám fungovat levé kalendářové menu a další akce ve webech založených na šabloně “Centrum schůzek”. Vždy dojde k zobrazení javascriptové chyby v podobě:

 

Pro podporu webu “Centrum schůzek” běžícím na vlastní globální master page je potřeba přidat do vašeho souboru *.master následující registrace:

Více...

Nový nástroj rozšiřující možnosti extranetů pro SharePoint 2010

Vydali jsme novou verzi FBA Suite 2010 pro SharePoint 2010 (Foundation i Server).

FBA Suite je nástrojem pro kompletní správu uživatelů mimo sensitivní Active Directory, uložených například v SQL Membership databázi. Tím je možné zcela oddělit interní uživatele společnosti od uživatelů extranetu, přináší to navíc výhody v možnosti delegace správy externích uživatelů na správce daného SharePoint webu, tedy uživatele nemající oprávnění pro jakoukoliv modifikaci podnikové Active Directory. Pomocí FBA Suite však mohou “obyčejní” správci SharePoint webu kompletně spravovat extranetové uživatele, editovat jejich vlastnosti a zařazení do skupin, resetovat hesla, schvalovat nové automatické registrace, odblokovat účty při překročení chybných pokusů zadání hesla atd.

users

FBA Suite tak umožnuje přetvořit SharePoint do dosud nemožných aplikací, typů self-registračních komunitních webů, helpdesků/bug tracking aplikací, blogů s možností vlastní registrace, korporátních publikovaných webů s možností registrace pro přístup k dalším zdrojům společnosti atd. Možných aplikací tohoto řešení je nespočet.

Řešení obsahuje také řadu dalších užitečných vlastností:Více...