Pavel Novotný

.NET Framework, SharePoint, Dynamics CRM, RC Helicopters, Honda VFR CrossRunner

Instalace českého jazykového balíčku pro SharePoint 2010 na vývojářské stanici s Windows 7

Jazykový balíček obsahuje stejně jako instalace samotného SharePointu 2010 kontrolu, zda se instaluje na podporovanou platformu, tedy Windows 2008, viz předchozí příspěvek:

http://www.pavelnovotny.info/post/Postup-instalace-SharePoint-2010-na-Windows-7-(pro-vyvoj-pouze).aspx

Pokud chcete instalovat language pack na vývojářský počítač s Win7, je potřeba nejprve provést následující kroky:

  1. Rozbalit instalační soubor “SharePointLanguagePack.exe /extract:C:\CzLanguagePack”
  2. Otevřít v textovém editoru soubor config.xml v cestě Files\Setup
  3. Přidat text: “<Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/>”
  4. Hotovo, nyní můžete spustit setup.exe

Vyšla česká lokalizace pro Office 2010, SharePoint 2010, Project 2010 a Visio 2010

Na webu MSDN Subscriptions jsou již k dispozici plně lokalizované produkty Office 2010, SharePoint 2010, Project 2010 a Visio 2010 do českého jazyka, pokud již uvedené produkty používáte, jsou k dispozici i české language packs pro “počeštění” již nainstalovaných anglických verzí, což potěší hlavně při kontrole pravopisu a překlepů 8-)

image

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/subscriptions/downloads/default(en-us).aspx

Stručný popis aplikace Outlook Email Archiver pro SharePoint 2007/2010

Je nástroj pro snadnou archivaci emailových zpráv přímo z prostředí Outlooku do dokumentových knihoven SharePoint. Tento doplněk umožňuje konfigurovat způsob uložení zpráv, kdy lze celou zprávu uložit jako MSG soubor, nebo provést automatizovanou konverzi do Word dokumentu, uložit přílohy zvlášť, případně kombinace těchto metod uložení dohromady.

Stejně jako u všech ostatních produktů z naší dílny platí, že po zakoupení jakékoliv licence budete mít přístup ke všem aktualizacím a vylepšením po dobu jednoho roku od zakoupení produktu.

Více...

TFS 2010: No connection could be made because the target machine actively refused it.

Pokud si nainstalujete Team Foundation Server 2010 a zobrazuje se Vám tato hláška při snaze vygenerovat report: “No connection could be made because the target machine actively refused it.”

Stačí pouze spustit Windows službu “SQL Server Analysis Services”  a nastavit jí spouštění na automatic :)

Snad to někomu ušetří hodiny hledání chyb v nastavení Reporting Services…..

Access denied by Business Data Connectivity

Po vytvoření externího typu obsahu “External Content Types” a pokusu o zobrazení jeho obsahu ve vytvořeném seznamu budete obdařeni hláškou “Access denied by Business Data Connectivity”.

Pro zobrazení je nutné v centrální administraci nakonfigurovat skupiny uživatelů a jejich oprávnění pro přístup k BDC:

Více...

SharePoint 2010 nepodporuje FBA pro mód klasické authentikace

V beta verzi SP2010 bylo ještě možné aktivovat FBA i pro klasický mód ověření, v RTM to již nelze a všechny tyto volby budou zašedlé:

image

image 

Pokud již máte existující aplikaci v klasickém módu, vytvořil Vám jí například počáteční průvodce při instalaci farmy (nejde v tom wizardu změnit, je vždy classic mode) a potřebujete jí přepnout do claims based authentication, stačí spustit PowerShell a zadat následující příkaz (v GUI centrální administrace to nelze provést):

Více...

Oprava chyby: Load control template file /_controltemplates/TaxonomyPicker.ascx failed

SharePoint 2010 RTM obsahuje chybu, která způsobuje neustálé zapisování následující hlášky do event logu:

Load control template file /_controltemplates/TaxonomyPicker.ascx failed: Could not load type 'Microsoft.SharePoint.Portal.WebControls.TaxonomyPicker' from assembly 'Microsoft.SharePoint.Portal, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c'.

image

Pro opravení stačí otevřít soubor c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\CONTROLTEMPLATES\TaxonomyPicker.ascx v nějakém textovém editoru a provést změnu:

Více...

Otevírání PDF dokumentů přímo z knihovny SharePointu 2010

Pokud chcete otevřít PDF dokument, určitě jste narazili na nepříjemnost, kdy místo otevření dokumentu jste vyzvání k uložení na disk a teprve pak můžete dokument otevřít:

image

Což není zrovna příjemné, naštěstí to lze změnit v centrální administraci

image

image

Zde přepnout volbu “Browser File Handling” na “Permissive” a změny uložit:

image

Jak na snadný a rychlý převod papírových dokumentů do elektronické formy přímo z SharePointu 2010

SharePoint 2010 přinesl spoustu zásadních novinek proti svému předchůdci, je však stále spousta míst, kde lze ještě co zlepšovat. Pokud pravidelně převádíte papírovou podobu dokumentů do elektronické, například scannováním došlé pošty, faktury, objednávky, převádíte je do PDF, následně uploadujete tyto dokumenty do knihovny, určitě Vás ten zbytečně dlouhý proces s jedním dokumentem netěší.

Pro mnohem rychlejší proces převodu a zatřídění dokumentů jsme navrhli rozšíření SharePointu 2010 o novou akci “Scan Documents” dostupnou přímo na ribbonu dokumentové knihovny:

image

Více...