HTML5 MasterPage (V5) pro SharePoint 2010

Kyle Schaeffer vytvořil a dal k dispozici jednoduchou SharePoint MasterPage  postavenou na HTML5 a CSS3, nazval jí v konvenci SharePointu jako “v5.master”, určitě stojí za shlédnutí pro inspiraci. Šablona používá responsivní design, tedy vzhled, který se automaticky přizpůsobuje velikosti displaye zařízení uživatele.

http://kyleschaeffer.com/sharepoint/v5-responsive-html5-master-page/

Zobrazení pro desktopy/notebooky:

v5-large

Zobrazení pro tablety:

[more]

v5-medium

Mobilní zobrazení:

v5-small

Nezbývá než dodat, Great Job Kyle!

SharePoint 2013 (v15) bude obsahovat mimo jiné i Marketplace

windowsmarketplaceformobile30.1.2012 vydal Microsoft první veřejnou ukázku API dokumentace k připravované nové verzi SharePointu 15 (SharePoint 15 Technical Preview Interoperability API Documentation), obsahující hned několik velice zajímavých tříd, ze který se dá usoudit, že Marketplace (App Store) konečně zavítá i do prostředí SharePointu a snad i usnadní instalaci dalších addonů.

Ukázková dokumentace totiž obsahuje nové objekty a funkce tomu napovídající:

[more]

 • SPApp – reprezentuje aplikaci (addon), která je připravená pro deploy na některou z dostupných webových aplikací SharePointu.
 • SPAppCatalog –  v podstatě kolekce objektu SPAppInstance, tedy objekt pro enumeraci všech aktuálně nainstalovaných aplikací.
 • SPAppInstance – objekt pro práci s již nainstalovanými aplikacemi (addony), respektive s jejich instancemi.

Dle definice výčtového typu Microsoft.SharePoint.Administration.DatabaseProvider.PackageSource lze přepokládat, že bude možné balíčky agregovat a instalovat z více možných zdrojů, tedy nikoliv pouze z jednoho úložiště provozovaného Microsoftem, definice obsahuje volby:

 • Store Front
 • Corporate Catalog
 • Developer Site
 • Object Model
 • Remote Object Model
  sharepoint-2013-packagesource-enumeration

U SharePointu v reálu není vše růžové jak vypadá na prezentačních slidech, na to jsme si už asi všichni zvykli, App Store bude dle mého názoru podporovat jen řešení typu Sandbox, které je stále díky svým velkým omezením v praxi pro jakoukoliv jen trošku složitější aplikaci nepoužitelné, ale nechme se překvapit, třeba budou změny i v tomto směru.

Aby byl App Store funkční a použitelný, musí logicky obsahovat zabudované licenční framework, a tak tomu v SDK také je, například objekt SPWebApplication byl rozšířen o novou funkci IsUserLicensedForEntity(), která slouží pro kontrolu uživatelské licence k dané aplikaci.

V SDK je i zmínka o typech licencí:

 • PerpetualMultiUser
 • PerpetualAllUsers
 • TrialMultiUser
 • TrialAllUsers

Zatím se tedy předpokládá jak zkušení trial verze, tak i podpora licencování na uživatele, tedy obdoba CAL pro licencování custom addonů, případně i pokrytí celé farmy bez omezení uživatelů.

Podpora OAuth

V API dokumentaci je také zmíněna podpora autentifikačního protokolu OAuth. Tento otevřený autentizační protokol, pokud ho již neznáte, umožňuje sdílet uživatelská data (informace o uživateli, fotografie, dokumenty) napříč webovými aplikacemi bez nutnosti znovu se přihlašovat ke každé aplikaci zvlášť. Tento moderní autentizační protokol využívá celá řada známých portálů, jako například LinkedIn, Twitter, Facebook. Využití je tedy nasnadě, můžeme se v SharePoint dočkat například v MySites provázanosti na LinkedIn, kde ostatní uživatelé uvidí Vaše zpřístupněná data a vazby a spojení na této sociální síti, data z Twitteru se budou zobrazovat ve vašem statusu a opačně. Otevírá se tím celá řada možností, uvidíme jak si tuto vizi Microsoft představuje, zatím moc veřejných informací není.

Moje největší přání ale Microsoft zjevně nevyslyší, chtěl bych pokud možno zamrazit implementaci veškeré nové funkcionality a místo toho aby se udělal kompletní bugfixing všech těch tolik otravných a nesmyslných chyb, programátorských hacků, které se s SharePointem táhnou snad už od verze 1.0. Chápu, že bugfixing neprodává tolik jako Market Place, ale někdy je to při vývoji a implementaci hodně o nervy a už i tak stačí, že komunita SharePointu se nerada dělí o jakékoliv své zkušenosti (o ČR ani nemluvě).

Nezbývá než se těšit na nějaké nové informace o SharePoint vNext. Jak moc se nové uživatelské rozhraní Metro podepíše na nové verzi? Zůstanou ribbony?