Ladění SharePoint auto-hosted apps – The breakpoint will not currently be hit. No symbols have been loaded for this document

Pro ladění projektu na šabloně SharePoint 2013 auto-hosted je nutné vždy v solution projektu Visual Studia nastavit více projektů pro spuštění, jinak se VS nepodaří chytit správný proces a hlásí chybu chybějících symbolů “The breakpoint will not currently be hit. No symbols have been loaded for this document”

 

  • pravý klik na solution/řešení projektu
  • Set StartUp Projects
  • Multiple startup projects
  • u SP projektu i u projektu webové části nastavte Action na hodnotu Start

 

Ztracené 2 hodiny hledání problému s PDB  Obličej s očima v sloup