Ladění SharePoint auto-hosted apps – The breakpoint will not currently be hit. No symbols have been loaded for this document

Pro ladění projektu na šabloně SharePoint 2013 auto-hosted je nutné vždy v solution projektu Visual Studia nastavit více projektů pro spuštění, jinak se VS nepodaří chytit správný proces a hlásí chybu chybějících symbolů “The breakpoint will not currently be hit. No symbols have been loaded for this document”

 

  • pravý klik na solution/řešení projektu
  • Set StartUp Projects
  • Multiple startup projects
  • u SP projektu i u projektu webové části nastavte Action na hodnotu Start

 

Ztracené 2 hodiny hledání problému s PDB  Obličej s očima v sloup

Visual Studio 2010–Vypnutí hlášky Attach Security Warning

Hláška: Attach Security Warning

Popis:  Attaching to this process can potentially harm your computer.  If the information below looks suspicious or you are unsure, do not attach to this process.

image

[more]

Postup deaktivace:

  • zavřít všechny instance Visual Studia
  • zkontrolujte, zda jste členem lokální uživatelské skupiny debuggers (Control Panel, Administrative Tools, Local Security Policy, Security Settings, Local Policies, User Rights Assignment, Debug Programs).
    image
  • Pomocí regedit.exe změňte hodnotu klíče HKCU\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\Debugger\DisableAttachSecurityWarning z 0 na 1
  • Spusťte Visual Studio