Klávesové zkratky RDP

ZkratkaPopis
CTRL+ALT+END

Zobrazí Task Manager (ekvivalent CTRL+ALT+DEL)

ALT+PAGE UPPřepíná programy z leva do prava
ALT+PAGE DOWNPřepíná programy z prava do leva
ALT+INSERTPřepíná mezi často používanými programy
ALT+HOMEZobrazí Start menu. Ve fullscreen zobrazení však tlačítko Windows funguje normálně.
CTRL+ALT+BREAKPřepínání mězi window a fullscreen módem 
CTRL + ALT + MINUS (–) Uložení screenshotu aktivního okna do schránky (ekvivalent ALT+PRINT SCREEN)
CTRL + ALT + PLUS (+)Uložení screenshotu celé obrazovky do schránky (ekvivalent PRINT SCREEN)
ALT+HOMEZobrazí Start menu, funkguje pouze pokud není ve fullscreen módu