Google Chrome: The procedure entry point av_get_pix_fmt could not be located in the dynamic link library avutil-50.dll

image

Browser Google Chrome používám sice jen pro testování kompatibility webů, ale i tak mi tato hláška zobrazující se při každém otevření nového okna začala dost vadit 😎 Nevím kde tento problém vzniknul, zřejmě při aktualizaci nějakého SW využívajícího stejnou knihovnu, ale ani kompletní reinstalace Chrome nezabrala, nakonec jsem přejmenoval knihovnu:

“c:\Windows\System32\avutil-50.dll” na “avutil-50.dll0” a už je klid.

Instalace českého jazykového balíčku pro SharePoint 2010 na vývojářské stanici s Windows 7

Jazykový balíček obsahuje stejně jako instalace samotného SharePointu 2010 kontrolu, zda se instaluje na podporovanou platformu, tedy Windows 2008, viz předchozí příspěvek:

http://www.pavelnovotny.info/post/Postup-instalace-SharePoint-2010-na-Windows-7-(pro-vyvoj-pouze).aspx

Pokud chcete instalovat language pack na vývojářský počítač s Win7, je potřeba nejprve provést následující kroky:

 1. Rozbalit instalační soubor “SharePointLanguagePack.exe /extract:C:\CzLanguagePack”
 2. Otevřít v textovém editoru soubor config.xml v cestě Files\Setup
 3. Přidat text: “<Setting Id=“AllowWindowsClientInstall“ Value=“True“/>”
 4. Hotovo, nyní můžete spustit setup.exe

Indexace souborů větších než 16MB v SharePointu 2010

Defaultní maximální velikost indexovaných souborů v SharePointu 2010 je opět 16MB, změna nastavení defaultní hodnoty se už proti starší verzi neprovádí zásahem do registrů, ale spuštěním několika příkazů v Powershellu SP2010:

[more]

$s = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication

$s.GetProperty(„MaxDownloadSize“)

$s.SetProperty(„MaxDownloadSize“,50)

$s.Update()

Restart-Service osearch14

Velikost parametru MaxDownloadSize je v MB, v ukázce je tedy nastavení maximální velikosti indexovaného souboru na 50MB.

 

Reference:

http://blogs.technet.com/b/brent/archive/2010/07/19/sharepoint-server-2010-maxdownloadsize-and-maxgrowfactor.aspx

Microsoft Office Plus 2010 cannot verify the license for this product.

Pokud máte nainstalovaný například vývojový server na platformě Windows Server 2008 a potřebujete prostřednictvím vzdálené plochy RDP spustit nějakou aplikaci z balíku Microsoft Office 2010, bude Vám to zamezeno hláškou “Microsoft Office Plus 2010 cannot verify the license for this product…”

[more]

Po troše pátrání jsem zjistil, že aby bylo možné spustit kancelářský balík Office 2010 na TS, je potřeba vložit pomocí ovládacích panelů a opravy instalace tohoto balíku nový licenční klíč nazvaný “Terminal Service enablement for Office 2010”:

image

Pokud máte MSDN subscription, klíč je dostupný přímo u ostatních klíčů aplikace:

image

 

Po jehož zadání je možné opět používat Office 2010 i přes Terminal Server.

 

Odkaz na KB “Jak povolit Office Professional Plus 2010 spustit na terminálovém serveru”: http://support.microsoft.com/kb/983443

Vyšla česká lokalizace pro Office 2010, SharePoint 2010, Project 2010 a Visio 2010

Na webu MSDN Subscriptions jsou již k dispozici plně lokalizované produkty Office 2010, SharePoint 2010, Project 2010 a Visio 2010 do českého jazyka, pokud již uvedené produkty používáte, jsou k dispozici i české language packs pro “počeštění” již nainstalovaných anglických verzí, což potěší hlavně při kontrole pravopisu a překlepů 😎

image

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/subscriptions/downloads/default(en-us).aspx

Sociální konektor pro Outlook 2010 x64 nenainstalujete

Při pokusu o instalaci LinkedIn sociálního konektoru budete obdařeni dialogem

image

Pokud budete hledat na webu, určitě najdete nejednu hlášku typu “Outlook Social connector (OSC) 32-bit is not compatible with the Outlook 2010 64-bit. Please check the ‘System Requirement’ section in the below link which explain more about the same.”

Njn, ale verze x64 nikde není. V době, kdy už má platforma Windows x64 cca 50 procent trhu tomu moc nerozumím, že by v Indii měli vývojáři Microsoftu ještě postarší platformu? A já myslel, že podle médií typu Blesk skáčeme ještě po stromech už jen my v ČR 😎

PS: nejsem zrovna příznivcem sociálních sítí typu Facebook (a nedivím se, že podniky dávají BAN na tuto doménu), proto tam ani nejsem a nebudu, spíše jsem se chtěl pozastavit nad implementací sociálních konektorů do Outlooku 2010, kterou se mi bohužel nepodařilo ani vyzkoušet.

Zjištění typu platformy Windows 32bit/x64 v C#

Viděl jsem několik možností jak zjistit o jaký druh platformy se jedná, od absurdní kontroly existence adresáře “Program Files (x86)” (a ještě fixně na disku C), přes kontrolu environment variables, až po docela zajímavou konstrukci

public bool Is64bit() {
  return Marshal.SizeOf(typeof(IntPtr)) == 8;
}

Tuto funkce jsem sice nezkoušel, ale podle mého názoru určitě nebude fungovat pokud změníte target platform v projektu na 32bit a použijete tuto funkci na x64.

Nakonec mi přišlo nejrozumnější volat API funkci Windows (nemusel jsem řešit problém s unsafe assembly):

[more]

private enum Platform
{
  X86,
  X64,
  Unknown
}
 
internal const ushort PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL = 0;
internal const ushort PROCESSOR_ARCHITECTURE_IA64 = 6;
internal const ushort PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 = 9;
internal const ushort PROCESSOR_ARCHITECTURE_UNKNOWN = 0xFFFF;
 
 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
internal struct SYSTEM_INFO
{
  public ushort wProcessorArchitecture;
  public ushort wReserved;
  public uint dwPageSize;
  public IntPtr lpMinimumApplicationAddress;
  public IntPtr lpMaximumApplicationAddress;
  public UIntPtr dwActiveProcessorMask;
  public uint dwNumberOfProcessors;
  public uint dwProcessorType;
  public uint dwAllocationGranularity;
  public ushort wProcessorLevel;
  public ushort wProcessorRevision;
};
 
[DllImport("kernel32.dll")]
internal static extern void GetNativeSystemInfo(ref SYSTEM_INFO lpSystemInfo);
 
private static Platform GetPlatform()
{
  SYSTEM_INFO sysInfo = new SYSTEM_INFO();
  GetNativeSystemInfo(ref sysInfo);
 
  switch (sysInfo.wProcessorArchitecture)
  {
    case PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64:
      return Platform.X64;
 
    case PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL:
      return Platform.X86;
 
    default:
      return Platform.Unknown;
  }
}

Stručný popis aplikace Outlook Email Archiver pro SharePoint 2007/2010

Je nástroj pro snadnou archivaci emailových zpráv přímo z prostředí Outlooku do dokumentových knihoven SharePoint. Tento doplněk umožňuje konfigurovat způsob uložení zpráv, kdy lze celou zprávu uložit jako MSG soubor, nebo provést automatizovanou konverzi do Word dokumentu, uložit přílohy zvlášť, případně kombinace těchto metod uložení dohromady.

Stejně jako u všech ostatních produktů z naší dílny platí, že po zakoupení jakékoliv licence budete mít přístup ke všem aktualizacím a vylepšením po dobu jednoho roku od zakoupení produktu.

[more]

Aktuální trial verzi je možné si stáhnout zde:

http://www.devit.eu/products/105-outlook-e-mail-archiver-sp2007sp2010.aspx

(link na instalátor bude odeslán až po registraci)

1. Na čem aktuálně pracujeme:

Novinek a zapracovaných podmětů od Vás bude v následujícím měsíci více:

 • asynchronní archivace emailů – Outlook se v případě archivace více emailů najednou nebo přístupem k SharePointu přes mobilní internet nebude zamrzat po dobu nahrávání na server
 • zobrazení panelu stavu a řešení kolizí ve spodní části naší aplikace – souvisí s předcházejícím bodem. Konverze a archivace bude probíhat na pozadí aplikace ve frontě, ta se bude zobrazovat v tomto panelu, v případě že soubor již existuje nebo není SharePoint aktuálně dostupný, bude možné provádět akce pro řešení konfliktů u jednotlivých položek fronty (změna názvu souboru, pozastavení atd.)
 • podpora archivace do seznamů typu diskuze – SharePoint diskuze se budou používat obdobně jako knihovny, tedy z hlediska nastavení budou identické, místo podadresářů však budou zobrazeny jednotlivá témata diskuzí. Při archivaci emailu dojde k převodu do HTML, uložení příspěvku do vybraného tématu (přílohy emailu se uloží jaké přílohy příspěvku).

2. Systémové požadavky

Klientský počítač:

 • Outlook 2007 nebo 2010
 • .NET Framework 3.5 SP1

Server:

 • Windows SharePoint Services 3.0, nebo
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007, nebo
 • SharePoint Foundation 2010, nebo
 • SharePoint Server 2010

3. Instalace

Obsah instalačního balíčku stačí rozbalit do jakéhokoliv umístění na Vašem pevném disku (například na plochu) a spustit instalační program setup.exe:

clip_image002

Po spuštění proběhne automatická instalace a registrace do MS Outlooku, po jejím dokončení bude zobrazen následující dialog, který ukončete tlačítkem Close:

clip_image004

Instalace je dokončená!

Nyní můžete spustit nebo restartovat aplikaci Outlook. Ihned po spuštění Outlooku bude zobrazen archivační panel na pravé straně obrazovky:

clip_image006

4. Popis funkčnosti

Aplikační rozšíření Outlooku je zobrazeno ve stejném jazyce jako Outlook, pokud máte nainstalovanou českou verzi, uvidíte všechny texty a popisky v češtině. Na následujících obrázcích je instalace provedena na anglickou verzi Outlooku.

4.1 Toolbar panelu knihoven

clip_image008

4.1.1 Konfigurace knihoven

Klikněte na ikonku toolbaru clip_image010, bude Vám zobrazen dialog s přehledem všech aktuálně nakonfigurovaných knihoven:

clip_image012

Pokud chcete novou knihovnu přidat, pokračujte stisknutím tlačítka Add:

clip_image014

Ihned v první textové kolonce zadejte absolutní URL adresu knihovny, tedy například:

http://intranet.mojespolecnost.cz/knihovna-dokumentu

Pokud není Váš klientský počítač v doméně (Active Directory) stejné jako server na kterém se SharePoint nachází, nebo chcete připojit SharePoint knihovnu jako jiný uživatel než který je aktuálně přihlášen na klientském počítači, můžete aktivovat volbu „User specific SharePoint user“ a zadat konkrétního uživatele a jeho heslo. V opačném případě nechte tyto volby deaktivované.

Při archivaci emailu jsou dostupné čtyři základní metody uložení do knihovny:

 • „Save email as MSG and attachment“ – uloží vybrané emaily ve formátu MSG, tento formát v jednom souboru obsahuje i přílohy, k jeho otevření je však nutný nainstalovaný klientský Outlook. SharePoint navíc nepodporuje indexaci a vyhledávání v tomto typu souboru (bez instalace dodatečných IFilters).
 • „Save email as MS Word and attachment“ – dojde k automatické konverzi emailu do formátu Microsoft Word, přílohy se uloží jako samostatné soubory do stejné složky knihovny
 • „Save only email as MS Word“ – dojde k automatické konverzi emailu do formátu Microsoft Word, přílohy se neukládají
 • „Save only attachments“ – dojde k uložení pouze příloh emailů

V dalším nastavení „Upload options“ je možné specifikovat, zda chcete přidat k názvu souboru uloženého do knihovny prefix v podobě datumu a času emailu.

Pokud máte nastavení připravené k uložení, můžete otestovat komunikaci se serverem a uložit nastavení tlačítkem Ok:

clip_image016

Přehled nastavených knihoven opět potvrďte tlačítkem OK, tím dojde k návratu na hlavní dialog aplikace, kde se automaticky aktualizuje nastavení a provádí se asynchronní načtení informací ze serveru, o tomto procesu bude notifikováni animovanou ikonkou clip_image018 na středu hlavního panelu.

4.2 Archivace emailů

Archivaci vybraných emailů je možné provést pomocí tlačítka na toolbaru clip_image020, které zkonvertuje vybrané emaily a uloží je do vybrané knihovny v SharePointu nebo její podsložky.

Pohodlnějším způsobem může být vybrání emailů a tažením těchto emailů stisknutým levým tlačítkem myši přímo na cílovou knihovnu, po puštění levého tlačítka dojde k automatické archivaci. O možnosti uložení do jednotlivých knihoven je uživatel během tažení myši také informován pomocí stavového kurzoru.

clip_image022

Poslední možností je nastavením defaultní knihovny nebo její složky, tato funkce se hodí pro častou archivaci emailů do jednoho umístění, kdy k archivaci emailu stačí jedno stisknutí tlačítka na toolbaru v hlavní sekci okna Outlooku:

clip_image024

Defaultní složka může být pouze jedna, její výběr se provádí pomocí tlačítka clip_image026, podle této ikonky se také vybraná složka zobrazuje v přehledu knihoven.

Pokud máte Office 2010, je tato ikonka “schována” pod záložkou Add-Ins na ribbonu:

image

Heli TT Raptor prokázal správně zvolené jméno

Cca před půl rokem jsem si koupil stavebnici nového Raptora V50, neb jsem chtěl vyměnit už poměrně starého a vyběhaného jeho předchůdce (taky Raptor, ale se slabším motorem, navíc už po letech s vyběhaným motorem), ale stále jsem neměl to srdce, abych toho starého heli dědečka zbavil elektroniky a přesunul jej do nového modelu. To jsem ale ještě netušil, že mám zrovna ten den blackout 😉

Chtěl jsem nechat heli dolétat svým životem a to se mi nakonec podařilo, i když musím uznat, že to bylo na ruce a neodhadnutí výkonu motoru, který byl při teplotách 33 stupňů ve stínu značně měkký a já i přesto zkoušel různé akrobacie co jsem si trénoval na simulátoru, kde je motor stále konstantní i kdyby bylo venku 50 stupňů.

Pátek odpoledne, taková normální kancelář 🙂

kancelare

[more]

Přijel jsem na letiště, všechno perfektní, tedy až na motor, který se už opravdu nerad snažil vytáčet k 20tis. otáček za minutu a děsně se přehříval. V rámci hledání nejvyššího výkonu mi za letu chcípnul cca ve 20m, autorotací jsem se nestihnul vrátit zpět na silnici (v Děčíně není letiště, musíme startovat ze silnice – zástupci vesnice Bynovec a další fotbalová inteligence zakázali na letišti v Bynovci u Děčína lítat s modely – no comment, nemusím snad dodávat, že na letišti nejsou žádné obytné domy a dokonce ani v blízkosti, nyní je letiště už jen pro vyvolené)

Takže jsem autorotací přistál do pole, ale přistání bylo trošku tvrdší, hlavní rotor se tak prohnul, že škrtnul o hlavní trubku náhonu zadního rotorku (njn, teprve moje třetí autorotace za celou dobu = i tak se mi do zdálo ještě slušné přistání).

truba-nahonu

Po dalším ohledání jsem ještě přišel na znovu utržený držák baterek a přijímače (při první autorotaci taky prasknul = je to slabé místo a těžké baterie).

utrzena-elektronika

Přeci bych nešel domu 😎 Neměl jsem sebou žádné nástroje na opravdu, tak jsem nakonec použil lékárničku z auta a obvazem jsem zpět chytil tento předek baterek a přijímače k hlavnímu torzu vrtulníku, aby se nehýbal 😎 To jsem radši nefotil.

Došteloval jsem motor, tedy nastavil bohatší směs, aby se to tolik nepřehřívalo v tom extrémním vedru, ale potom je to samozřejmě značně línější a u tolik lítaného motoru už se projevuje velká měkkost, na kterou jsem taky doplatil (povolil jsem jehlu jen o dva zoubky).

Letěl jsem k sobě po zádech ze vzdálenosti cca 30m, vrátil vrtulník zpět do normálního letu a ihned potom jsem provedl ostrou levotočivou zatáčku o 360°, jenže to už byl motor tak přetížený a ohřátý z letu po zádech, že to nezvládl a mě chybělo maximálně 20cm, aby se nic nestalo a vybral jsem to, ale trošku jsem zavadil o zem, narušil zadní rotor a pak už to bylo jasné…. v rámci bezpečnosti jsem ho musel usadit rychle na zem (nebyl jsem tam sám) = byl to samozřejmě moje chyba, i odhad počasí a měkkosti motoru musí každý modelář mít. Tak musím konstatovat, že jsem poprvé za celou dobu létání rc heli padnul na ruce 😉


final-status-grass

final-status

Elektronika přežila, byť to byl pád hodně lehký, otáčky rotoru to stejně vždy pomuchlají kompletně, ale i tak mi zůstane hodně náhradních dílů do nové heli.

To je ze seriálu vše 😉

TFS 2010: No connection could be made because the target machine actively refused it.

Pokud si nainstalujete Team Foundation Server 2010 a zobrazuje se Vám tato hláška při snaze vygenerovat report: “No connection could be made because the target machine actively refused it.”

Stačí pouze spustit Windows službu “SQL Server Analysis Services”  a nastavit jí spouštění na automatic 🙂

Snad to někomu ušetří hodiny hledání chyb v nastavení Reporting Services…..