Azure WebApps/AppService: Editace souborů přímo z UI portálu

App Service služba používá pro uložení a sdílení souborů mezi více instancemi serverů Azure Storage Blobs, všechny servery tedy jsou nasměrovány do stejného umístění – pokud tedy aktualizujete nějaký soubor, není nutné tu stejnou operaci provádět pro všechny instance.

Editaci přímo z UI portálu je možné provádět pomocí:

  1. WebMatrix – desktop aplikace, která umožňuje stáhnout celý obsah na klienta a publikovat zpět změny, nebo přímo editovat soubory na serveru – není špatné, ale musí instalovat a dnes je v podstatě po smrti, nástupcem je Visual Studio Code
  2. Kudu (Advanced Tools) – MS zpřístupnil na Githubu jako open source, nachází se v menu App Service pod názvem Advanced Tools

    Kde lze následně přes menu Debug console a CMD nebo PowerShell listovat strukturou webu a otevřít jednotlivé soubory pro editaci
  3. App Service Editor – zatím je pouze v preview, ale určitě je to nejlepší cesta, je hned pod Advanced Tools

    Aplikace se spustí v novém okně, je to takové „lite“ Visual Studio s podporou GITu, konzole, vyhledáváním, …. Nikdo od toho asi nečeká náhradu za VS, na rychlé hotfixy ale skvělé!

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.