SharePoint–řešení problémů s alerty (emailovou notifikací)

SharePoint má standardně zapnutý limit počtu alertů na jednoho uživatele, tedy kolik si jich maximálně může sám aktivovat – defaultně je toto číslo nastaveno na 500. Počet se sice zdá na jednu stranu rozumný a skoro uživatelsky nemožné, aby si někdo tolik upozornění aktivoval, ale v praxi je u některých agend málo. Příkladem mohou být například interní objednávky, kdy každá interní objednávka má definovaného řešitele pomocí kategorie (kategorii “IT” řeší IT oddělení, správu vozů administrativa, opravy strojů oddělení správy majetku, atd.), to ale znamená, že nechceme notifikovat všechny lidi, kteří mohou objednávky spravovat, tedy řešitele, ale jenom ty, kterých se daná kategorie objednávky týká – k tomu svádí vytvořit programově event receivery po vytvoření objednávky a pro dané uživatele vytvářet programově alerty na změnu položky… Ale tedy u je kámen úrazu, kdy i poměrně malá společnost je schopna vygenerovat více než 500 objednávek na jednoho uživatele, nehledě na to, že limit 500 alertů na uživatele je přes celou webovou aplikaci, kde může být více podobných agend. Vytváření alertů na jednotlivé položky tedy není z dlouhodobého pohledu dobrá cesta, ale pokud už takový nástroj/doplněk máte, nejjednodušší cestou je zvýšení limitu.

 [more]

Zvýšení limitu počtu alertů na uživatele nelze provést v UI, lze pouze příkazovou řádkou:

STSADM.EXE -o setproperty -url http://intranet.devit.cz -pn alerts-maximum -pv 10000

Pokud naopak chcete zjistit aktuálně nastavenou hodnotu, použijte:

STSADM.EXE -o getproperty -url http://intranet.devit.cz -pn alerts-maximum

 

Aktivované alerty jsou uložení v obsahové databázi, pro vypsání všech aktivních “okamžitých” notifikací lze použít SQL dotaz:

select * from [dbo].[ImmedSubscriptions] (nolock)

Případně přímo filtrovat na uživatele dle emailové adresy:

select * from [dbo].[ImmedSubscriptions] (nolock) where UserEmail = ‚novotny@devit.cz‘

SNAGHTMLf208ff

 

Analogicky lze dohledat i aktivní plánované alerty, tedy tzv. souhrnné denní nebo týdenní:

select * from [dbo].[SchedSubscriptions] (nolock)