Instalace českého jazykového balíčku pro SharePoint 2010 na vývojářské stanici s Windows 7

Jazykový balíček obsahuje stejně jako instalace samotného SharePointu 2010 kontrolu, zda se instaluje na podporovanou platformu, tedy Windows 2008, viz předchozí příspěvek:

http://www.pavelnovotny.info/post/Postup-instalace-SharePoint-2010-na-Windows-7-(pro-vyvoj-pouze).aspx

Pokud chcete instalovat language pack na vývojářský počítač s Win7, je potřeba nejprve provést následující kroky:

 1. Rozbalit instalační soubor “SharePointLanguagePack.exe /extract:C:\CzLanguagePack”
 2. Otevřít v textovém editoru soubor config.xml v cestě Files\Setup
 3. Přidat text: “<Setting Id=“AllowWindowsClientInstall“ Value=“True“/>”
 4. Hotovo, nyní můžete spustit setup.exe

Indexace souborů větších než 16MB v SharePointu 2010

Defaultní maximální velikost indexovaných souborů v SharePointu 2010 je opět 16MB, změna nastavení defaultní hodnoty se už proti starší verzi neprovádí zásahem do registrů, ale spuštěním několika příkazů v Powershellu SP2010:

[more]

$s = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication

$s.GetProperty(„MaxDownloadSize“)

$s.SetProperty(„MaxDownloadSize“,50)

$s.Update()

Restart-Service osearch14

Velikost parametru MaxDownloadSize je v MB, v ukázce je tedy nastavení maximální velikosti indexovaného souboru na 50MB.

 

Reference:

http://blogs.technet.com/b/brent/archive/2010/07/19/sharepoint-server-2010-maxdownloadsize-and-maxgrowfactor.aspx

Vyšla česká lokalizace pro Office 2010, SharePoint 2010, Project 2010 a Visio 2010

Na webu MSDN Subscriptions jsou již k dispozici plně lokalizované produkty Office 2010, SharePoint 2010, Project 2010 a Visio 2010 do českého jazyka, pokud již uvedené produkty používáte, jsou k dispozici i české language packs pro “počeštění” již nainstalovaných anglických verzí, což potěší hlavně při kontrole pravopisu a překlepů 😎

image

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/subscriptions/downloads/default(en-us).aspx

Stručný popis aplikace Outlook Email Archiver pro SharePoint 2007/2010

Je nástroj pro snadnou archivaci emailových zpráv přímo z prostředí Outlooku do dokumentových knihoven SharePoint. Tento doplněk umožňuje konfigurovat způsob uložení zpráv, kdy lze celou zprávu uložit jako MSG soubor, nebo provést automatizovanou konverzi do Word dokumentu, uložit přílohy zvlášť, případně kombinace těchto metod uložení dohromady.

Stejně jako u všech ostatních produktů z naší dílny platí, že po zakoupení jakékoliv licence budete mít přístup ke všem aktualizacím a vylepšením po dobu jednoho roku od zakoupení produktu.

[more]

Aktuální trial verzi je možné si stáhnout zde:

http://www.devit.eu/products/105-outlook-e-mail-archiver-sp2007sp2010.aspx

(link na instalátor bude odeslán až po registraci)

1. Na čem aktuálně pracujeme:

Novinek a zapracovaných podmětů od Vás bude v následujícím měsíci více:

 • asynchronní archivace emailů – Outlook se v případě archivace více emailů najednou nebo přístupem k SharePointu přes mobilní internet nebude zamrzat po dobu nahrávání na server
 • zobrazení panelu stavu a řešení kolizí ve spodní části naší aplikace – souvisí s předcházejícím bodem. Konverze a archivace bude probíhat na pozadí aplikace ve frontě, ta se bude zobrazovat v tomto panelu, v případě že soubor již existuje nebo není SharePoint aktuálně dostupný, bude možné provádět akce pro řešení konfliktů u jednotlivých položek fronty (změna názvu souboru, pozastavení atd.)
 • podpora archivace do seznamů typu diskuze – SharePoint diskuze se budou používat obdobně jako knihovny, tedy z hlediska nastavení budou identické, místo podadresářů však budou zobrazeny jednotlivá témata diskuzí. Při archivaci emailu dojde k převodu do HTML, uložení příspěvku do vybraného tématu (přílohy emailu se uloží jaké přílohy příspěvku).

2. Systémové požadavky

Klientský počítač:

 • Outlook 2007 nebo 2010
 • .NET Framework 3.5 SP1

Server:

 • Windows SharePoint Services 3.0, nebo
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007, nebo
 • SharePoint Foundation 2010, nebo
 • SharePoint Server 2010

3. Instalace

Obsah instalačního balíčku stačí rozbalit do jakéhokoliv umístění na Vašem pevném disku (například na plochu) a spustit instalační program setup.exe:

clip_image002

Po spuštění proběhne automatická instalace a registrace do MS Outlooku, po jejím dokončení bude zobrazen následující dialog, který ukončete tlačítkem Close:

clip_image004

Instalace je dokončená!

Nyní můžete spustit nebo restartovat aplikaci Outlook. Ihned po spuštění Outlooku bude zobrazen archivační panel na pravé straně obrazovky:

clip_image006

4. Popis funkčnosti

Aplikační rozšíření Outlooku je zobrazeno ve stejném jazyce jako Outlook, pokud máte nainstalovanou českou verzi, uvidíte všechny texty a popisky v češtině. Na následujících obrázcích je instalace provedena na anglickou verzi Outlooku.

4.1 Toolbar panelu knihoven

clip_image008

4.1.1 Konfigurace knihoven

Klikněte na ikonku toolbaru clip_image010, bude Vám zobrazen dialog s přehledem všech aktuálně nakonfigurovaných knihoven:

clip_image012

Pokud chcete novou knihovnu přidat, pokračujte stisknutím tlačítka Add:

clip_image014

Ihned v první textové kolonce zadejte absolutní URL adresu knihovny, tedy například:

http://intranet.mojespolecnost.cz/knihovna-dokumentu

Pokud není Váš klientský počítač v doméně (Active Directory) stejné jako server na kterém se SharePoint nachází, nebo chcete připojit SharePoint knihovnu jako jiný uživatel než který je aktuálně přihlášen na klientském počítači, můžete aktivovat volbu „User specific SharePoint user“ a zadat konkrétního uživatele a jeho heslo. V opačném případě nechte tyto volby deaktivované.

Při archivaci emailu jsou dostupné čtyři základní metody uložení do knihovny:

 • „Save email as MSG and attachment“ – uloží vybrané emaily ve formátu MSG, tento formát v jednom souboru obsahuje i přílohy, k jeho otevření je však nutný nainstalovaný klientský Outlook. SharePoint navíc nepodporuje indexaci a vyhledávání v tomto typu souboru (bez instalace dodatečných IFilters).
 • „Save email as MS Word and attachment“ – dojde k automatické konverzi emailu do formátu Microsoft Word, přílohy se uloží jako samostatné soubory do stejné složky knihovny
 • „Save only email as MS Word“ – dojde k automatické konverzi emailu do formátu Microsoft Word, přílohy se neukládají
 • „Save only attachments“ – dojde k uložení pouze příloh emailů

V dalším nastavení „Upload options“ je možné specifikovat, zda chcete přidat k názvu souboru uloženého do knihovny prefix v podobě datumu a času emailu.

Pokud máte nastavení připravené k uložení, můžete otestovat komunikaci se serverem a uložit nastavení tlačítkem Ok:

clip_image016

Přehled nastavených knihoven opět potvrďte tlačítkem OK, tím dojde k návratu na hlavní dialog aplikace, kde se automaticky aktualizuje nastavení a provádí se asynchronní načtení informací ze serveru, o tomto procesu bude notifikováni animovanou ikonkou clip_image018 na středu hlavního panelu.

4.2 Archivace emailů

Archivaci vybraných emailů je možné provést pomocí tlačítka na toolbaru clip_image020, které zkonvertuje vybrané emaily a uloží je do vybrané knihovny v SharePointu nebo její podsložky.

Pohodlnějším způsobem může být vybrání emailů a tažením těchto emailů stisknutým levým tlačítkem myši přímo na cílovou knihovnu, po puštění levého tlačítka dojde k automatické archivaci. O možnosti uložení do jednotlivých knihoven je uživatel během tažení myši také informován pomocí stavového kurzoru.

clip_image022

Poslední možností je nastavením defaultní knihovny nebo její složky, tato funkce se hodí pro častou archivaci emailů do jednoho umístění, kdy k archivaci emailu stačí jedno stisknutí tlačítka na toolbaru v hlavní sekci okna Outlooku:

clip_image024

Defaultní složka může být pouze jedna, její výběr se provádí pomocí tlačítka clip_image026, podle této ikonky se také vybraná složka zobrazuje v přehledu knihoven.

Pokud máte Office 2010, je tato ikonka “schována” pod záložkou Add-Ins na ribbonu:

image

TFS 2010: No connection could be made because the target machine actively refused it.

Pokud si nainstalujete Team Foundation Server 2010 a zobrazuje se Vám tato hláška při snaze vygenerovat report: “No connection could be made because the target machine actively refused it.”

Stačí pouze spustit Windows službu “SQL Server Analysis Services”  a nastavit jí spouštění na automatic 🙂

Snad to někomu ušetří hodiny hledání chyb v nastavení Reporting Services…..

Access denied by Business Data Connectivity

Po vytvoření externího typu obsahu “External Content Types” a pokusu o zobrazení jeho obsahu ve vytvořeném seznamu budete obdařeni hláškou “Access denied by Business Data Connectivity”.

Pro zobrazení je nutné v centrální administraci nakonfigurovat skupiny uživatelů a jejich oprávnění pro přístup k BDC:

[more]

 1. otevřete CA
 2. klikněte na “Manage service applications”
  image 
 3. Business Data Connectivity Service
  image 
 4. Vyberte vytvořený externí typ a klikněte na “Set Object Permissions”
  image 
 5. Přidejte skupinu uživatelů pro kterou chcete BDC povolit a dialog potvrďte:
  image
 6. Hotovo

SharePoint 2010 nepodporuje FBA pro mód klasické authentikace

V beta verzi SP2010 bylo ještě možné aktivovat FBA i pro klasický mód ověření, v RTM to již nelze a všechny tyto volby budou zašedlé:

image

image 

Pokud již máte existující aplikaci v klasickém módu, vytvořil Vám jí například počáteční průvodce při instalaci farmy (nejde v tom wizardu změnit, je vždy classic mode) a potřebujete jí přepnout do claims based authentication, stačí spustit PowerShell a zadat následující příkaz (v GUI centrální administrace to nelze provést):

[more]

$w = Get-SPWebApplication "http://<server>/"
$w.UseClaimsAuthentication = "True";
$w.Update()
$w.ProvisionGlobally()

Následně pokud zobrazíte konfiguraci, bude již možné aktivovat formulářovou authentifikaci:

image

image

Pokud potřebujete spravovat/vytvářet uživatele FBA přímo z SharePointu, přiřazovat je do skupin, určitě se Vám bude hodit naše rozšíření 🙂

fba-sitesettings-actions

 

fba-usermanager

 

 

fba-user-details

 

Více o FBA Manageru zde: http://www.devit.eu/products/121-fba-manager-2010-forms-based-authentication.aspx

Oprava chyby: Load control template file /_controltemplates/TaxonomyPicker.ascx failed

SharePoint 2010 RTM obsahuje chybu, která způsobuje neustálé zapisování následující hlášky do event logu:

Load control template file /_controltemplates/TaxonomyPicker.ascx failed: Could not load type ‚Microsoft.SharePoint.Portal.WebControls.TaxonomyPicker‘ from assembly ‚Microsoft.SharePoint.Portal, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c‘.

image

Pro opravení stačí otevřít soubor c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\CONTROLTEMPLATES\TaxonomyPicker.ascx v nějakém textovém editoru a provést změnu:

[more]

image

kde je potřeba nahradit “&#44;” za “,”:

image

Po uložení a restartování IIS by se již neměla hláška zobrazovat.

Jak na snadný a rychlý převod papírových dokumentů do elektronické formy přímo z SharePointu 2010

SharePoint 2010 přinesl spoustu zásadních novinek proti svému předchůdci, je však stále spousta míst, kde lze ještě co zlepšovat. Pokud pravidelně převádíte papírovou podobu dokumentů do elektronické, například scannováním došlé pošty, faktury, objednávky, převádíte je do PDF, následně uploadujete tyto dokumenty do knihovny, určitě Vás ten zbytečně dlouhý proces s jedním dokumentem netěší.

Pro mnohem rychlejší proces převodu a zatřídění dokumentů jsme navrhli rozšíření SharePointu 2010 o novou akci “Scan Documents” dostupnou přímo na ribbonu dokumentové knihovny:

image

[more]

Pomocí této funkce nasnímáte jeden či více dokumentů, zadáte jméno + navíc zaškrtnete, zda chcete všechny dokumenty uložit jako jeden PDF, nebo sadu JPG souborů, vše ostatní je provedeno zcela automaticky.

scan-save-settings

Výhody:

 • podpora všech scannerů pro Windows (WIA – Windows  Image Acquisition)
 • rychlý a snadný převod papírových dokumentů do elektronické formy přímo z knihovny SharePoint
 • není potřeba instalovat žádný klientský software (pouze ovladače scanneru)
 • editor obrázků (oříznutí, otočení, úprava barevnosti atd)
 • možnost snímat více dokumentů najednou
 • podpora uložení všech nasnímaných dokumentů do jednoho PDF nebo jednotlivých JPG

Detaily a více obrazovek naleznete zde:

http://www.devit.eu/products/118-document-scanner-2010.aspx