Celosvětový web VOLVO CARS je postaven na MOSS 2007, aneb Sharepoint není jen náhrada síťového disku pro ukládání dokumentů

Není to sice žádná velká novinka, ale spousta lidi stále ani netuší, že Sharepoint Server je možné přestavět i na velice silný nástroj pro internetovou prezentaci, počet implementací webových prezentací provozovaných na platformě MOSS neuvěřitelně roste, mezi další se nyní řadí například společnost Volvo:

http://www.volvocars.com/cz/Pages/default.aspx

image

[more]

Pro další podařené příklady implementací není třeba chodit daleko, třeba i naše Škodovka provozuje web na Sharepointu:

http://www.skoda-auto.cz/cze/Pages/home.aspx

image

ČSOB:

http://www.csob.cz/cz/Stranky/default.aspx

image

 

Walmark:

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/default.aspx

image

A spousta dalších samozřejmě…

Pozor na ukládání aplikačních parametrů do SPWeb.Properties

Už jsem za svou praxi s vývojem aplikací pro Sharepoint viděl spoustu custom řešení/rozšíření, spousta z nich má však jednu pěknou vlastnost, a to že svá různá nastavení zapisuje do property bagu SPWeb.Properties. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného, špatné je to, že někteří jedinci (i tzv. “specialisti” a velké SW firmy) tam zapisují data typu hesla zcela nešifrovaně v plaintextu, případně v nějaké serializované XML struktuře!!! Není nic jednoduššího, než si otevřít Sharepoint Designer a přes menu Site –> Site Settings –> záložka Parameters si zobrazit kompletní seznam oněch parametrů, heslo si přečíst a použít… Nemyslím, že by byl takový problém alespoň ono heslo zašifrovat pomocí TripleDES /statické klíče mohou být v assembly, ty už běžný správce nebo editor obsahu hledat nebude/.

 

image 

image

Upgrade Windows 7 RC na RTM

Pro upgrade Win7 release candidate na výslednou krabicovou verzi Windows 7 je potřeba provést následující kroky:

  • koupit originální DVD s Windows 7 (případně stáhnout ISO soubor s MSDN subscription)
  • zkopírovat někam na pevný disk obsah celého DVD
  • otevřít v poznámkové bloku soubor:
    {PATH}\sources\cversion.ini
  • hodnotu parametru MinClient přepsat na “1000”
  • uložit soubor
  • vypálit na DVD a provést přímo z Windows 7 RC/BETA upgrade (BOOT nebude fungovat, toto DVD bude pouze pro jednorázovou migraci)

Stejný postup platí pro upgrade Windows 7 BETA na RTM.

Tento postup opravdu funguje, není však logicky podporován Microsoftem, jediný správný a legální postup je kompletní reinstalace!!!

BlogEngine.NET Extension: nastavení data vytvoření a popisku galerie

O původním rozšíření galerie pro BlogEngine.NET načítané z Sharepointu se dočtete zde:

http://www.pavelnovotny.info/post/BlogEngineNET-Extension-zobrazeni-lightbox-galerie-obrazku-ziskane-z-Sharepointu-(WSS-MOSS).aspx

 

Nyní jsem projekt malinko upravil tak, aby bylo možné uložit ke každé galerii popisek a její datum vytvoření, protože v předchozí verzi se jako datum vytvoření zobrazoval pouze datum vytvoření samotné knihovny, nešlo tedy alespoň trošku intuitivně nastavit zpětný datum.

Nyní je to možné v nastavení knihovny:

image

image

Zde je možné stejně jako přes menu akcí povolit přístup k vybrané galerii, nastavit datum pořízení + víceřádkový popis galerie. Výsledné zobrazení je možné si prohlédnout zde:

http://www.pavelnovotny.info/SharepointExtensions/Gallery.aspx

 

Aktualizovaná verze zdrojových souborů a instalačního balíku je opět zde:

http://www.pavelnovotny.info/public/BlogEngineExtensions.zip

Error message when you use SharePoint 3.0 Central Administration to try to re-add a content database in Windows SharePoint Services 3.0

Tato chyba se zobrazí v případě pokusu o připojení obsahové databáze Sharepointu na jinou verzi SP, vzhledem k nutnosti provést upgrade schématu není možné tuto akci provést přes webové rozhraní, ale je potřeba tuto databázi připojit ke kolekci webů pomocí příkazu stsadm:

stsadm.exe -o addcontentdb -url http://mujsharepoint/ -databasename Mojedatabaze

Více v KB:

http://support.microsoft.com/kb/926961

Dynamics CRM4: testování výkonu pomocí aplikace dbPopulator

Narazil jsem na zajímavý článek ohledně ladění výkonu a testování zátěže pomocí aplikace dbPopulator:

http://blogs.msdn.com/crm/archive/2009/02/20/performance-testing-using-dbpopulator.aspx

„DbPopulator is a tool used by MSCRM performance team to populate different types of data (qualitatively and quantitatively) in the MSCRM test boxes for performance testing. This tool is available as part of CRM Performace Toolkit (download available in http://www.codeplex.com/crmperftoolkit) and can be used to test SDK Create performance. I will describe how we can do this using DbPopulator.“

Vytvoření projektu pro kustomizaci CRM4 pomocí Microsoft Dynamics CRM Developer Toolkit

CRM Solution Framework je sada C# projektů pro snažší kustomizaci a deploy pro Microsoft Dynamics CRM 4.  Tento framework obsahuje velké množství již předpřipravených typických scénářů úprav, které ocení každý kdo CRM upravuje.  

Počáteční požadavky

Microsoft Dynamics CRM 4.0
Visual Studio 2008 Professional
Visual Studio Team Explorer
StyleCop 4.3 or later (plná instalace včetně MSBuild)
.NET 3.5 SP1

Instalace:

[more]

1. Stáhnout projekt z http://code.msdn.microsoft.com/E2DevTkt
2. Rozbalit CRM Explorer do adresáře c:\CRM Explorer\
3. Rozbalit CRM Solution Framework do adresáře c:\CRMSolutionFrameworkTemplate\
4. Vytvořit projekt spuštěním command line příkazu: Setup.cmd {InstallDir} {ProjectName} {Project Long Name} {Organization Name}

Př: setup.cmd C:\Projects\MyCrmSolution MyCrmSolution „My CRM Solution“ CRMCONFIG

Konfigurace:

1. Otevřete projekt UKDynamics (Load project normally) a proveďte build
2. Otevřete projekt MyCrmSolution (Load project normally) a proveďte build
3. V menu Visual Studia klikněte na [Tools] a následně [Connect to CRM Server…], vložte správné informace a kliněte na tlačítko [OK]
4. V menu [View] otevřete okno [Other Windows]>>[CRM Explorer]

*[1] V případě hlášky: The referenced component ‚UKDynamics.Instrumentation‘ could not be found. Je potřeba znovu přidat referenci na assembly UKDynamics.Instrumentation.dll z adresáře UKDynamics\bin.

*[2] V případě hlášky: The command „C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin\gacutil“ /i „C:\Projects\MyCrmSolution\SourceCode\MyCrmSolution\Core\Configuration\bin\Debug\MyCrmSolution.Core.Configuration.dll“ /f“ exited with code 1. Protože je u všech projektů nastaven podpis na delay-signed, je potřeba vypnout kontrolu strong-name spuštěním aplikace SN z command line Visual Studia 2008: SN.exe -Vr *,*
A následně spustit IISRESET

*[3] V případě hlášek typu:
Client found response content type of ‚text/html; charset=utf-8, but expected ‚text/xml‘. HttpException 1310
Exception message: Could not load file or assembly ‚MyCrmSolution.Core.BusinessProcesses, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2c1937e0898110b2‘ or one of its dependencies. Strong name signature could not be verified.
The assembly may have been tampered with, or it was delay signed but not fully signed with the correct private key. (Exception from HRESULT: 0x80131045)
proveďte stejný krok jako v bodě *[2]

Vyšel dlouho očekávaný service pack 2 pro WSS 3.0, MOSS 2007, Office 2007

Vyšel dlouho očekávaný service pack 2 pro WSS 3.0, MOSS 2007, Office 2007.

Více informací o změnách v SP2 naleznete zde:
http://support.microsoft.com/kb/953338
a zde:
http://support.microsoft.com/kb/953334

Ke stažení:

[more]

Aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=79bada82-c13f-44c1-bdc1-d0447337051b

Aktualizace Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (SP2)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=b7816d90-5fc6-4347-89b0-a80deb27a082

Aktualizace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 2 (SP2)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=88eff285-0b92-45ed-979b-65aa22304dd6&DisplayLang=cs