SharePoint Designer 2010 – The list of workflow actions on the server references an assembly that does not exist

Při vytvoření nového workflow vznikne chyba:

„The list of workflow actions on the server references an assembly that does not exist. Some actions will no be available. The assembly strong name is Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c. Contact your administrator for more information.“

Po dlouhém pátrání a provaření spousty hodin jsem přišel na to, že v nějaké kumulativní aktualizaci Microsoft do Foundation přidal custom actions pro SP Server ;-/ A tedy reference na neexistující DLL assembly.

Oprava je prostá, stačí tyto custom actions smazat nebo přejmenovat koncovku souboru .ACTION na něco jiného, soubory jsou umístěny dle aktuální jazykové verze:

[more]

pro češtinu:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\1029\Workflow

pro angličtinu:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\1033\Workflow

v tomto umístění odstraňte (a zálohujte si tento soubor) soubor MOSS.ACTIONS:

image

Restartuje IIS a zavřete SP Designer, hotovo.

Visual Studio 2010–Vypnutí hlášky Attach Security Warning

Hláška: Attach Security Warning

Popis:  Attaching to this process can potentially harm your computer.  If the information below looks suspicious or you are unsure, do not attach to this process.

image

[more]

Postup deaktivace:

 • zavřít všechny instance Visual Studia
 • zkontrolujte, zda jste členem lokální uživatelské skupiny debuggers (Control Panel, Administrative Tools, Local Security Policy, Security Settings, Local Policies, User Rights Assignment, Debug Programs).
  image
 • Pomocí regedit.exe změňte hodnotu klíče HKCU\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\Debugger\DisableAttachSecurityWarning z 0 na 1
 • Spusťte Visual Studio

SharePoint: Odstranění konfigurační cache

SharePoint je plný magie, nainstalujete a nakonfigurujete farmu, všechno běží jak má, uplyne několik týdnů či měsíců a najednou se začne celá farma chovat nedeterministicky (možná po instalaci nějakých CU), v logu se zobrazují hlášky jako "Cannot connect to the configuration database”, SqlException, padá služba časovače Windows SharePoint Services Timer V4, nespouštějí se workflow nebo padají na chyby atd.

Příčina porušení konfiguračních XML cache mi není jasná, nečekaný výpadek elektrického proudu a nekonzistentní stav? Nevím. V každém případě sám SharePoint  není schopen tento stav opravit a je nutné znovu přegenerovat tyto soubory.

 • Otevřete Administrative Tools a Services
 • Zastavte službu Windows SharePoint Services Timer V4 (případně pomocí příkazu net stop sptimerv4)
 • Otevřete pomocí Exploreru cestu %ALLUSERSPROFILE% \Application Data\Microsoft\SharePoint\Config\
 • Tato cesta obsahuje několik adresářů ve tvaru GUID, odstraňte veškerý obsah těchto adresářů – samotný adresář s název ve tvaru GUID musí zůstat!!! Pouze jejich obsah smažte.
 • Znovu spusťte službu Windows SharePoint Services Timer V4 (případně pomocí příkazu net start sptimerv4)
 • Mělo by dojít k automatickému vygenerování nových konfiguračních XML souborů
 • Restartujte IIS server pomocí IISRESET.EXE
 • Hotovo

Hromadné označení událostí v Outlooku jako privátních

V Outlooku z nějakého zajímavého důvodu nelze označit více vybraných kontaktů příznakem “privátní”, při výběru více událostí toto tlačítko zašedne.

Jako nejsnazší cesta se ukázalo nastavení pomocí makra:

 1. Otevřete Outlook
 2. Stiskněte ALT+F11
 3. Otevře se Visual Basic for Applications
 4. Přidejte nový “Module”
 5. Do modulu vložte kód:

  [code:vb]
  Dim myOlApp As New Outlook.Application
  Public myOlItems As Outlook.Items

  Public Sub MarkCalendarItemsAsPrivate()
  Set myOlItems = myOlApp.GetNamespace(„MAPI“).GetDefaultFolder(olFolderCalendar).Items
  For Each Appointment In myOlItems
  Appointment.Sensitivity = olPrivate
  Appointment.Save
  Next Appointment
  End Sub
  [/code]

 6. Makro spusťte
 7. Hotovo

Error 348: Compilation failed. Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.

Tuto chybu jsem tak nějak nepochopil, zřejmě je to bug ve Visual Studiu 2010. Projekt nelze kompilovat a hlásí to chybu “error 348: Compilation failed. Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.”

Na jediné řešení na které jsem přišel je, že je potřeba otevřít .csproj v poznámkovém bloku a odstranit elementy <ProjectTypeGuids>, následně znovu otevřít projekt.

Zvláštní, ale funguje to.

Fix „Render Failed“ Error on Groupby View using Jquery

I recently encountered this error “&lt;!– #RENDER FAILED –&gt”.

clip_image001

I found the cause for it after searching and browsing various posts and comments about this error.

Cause:

Well it is a bug and hasnt been fixed anyway the below are the steps/combinations that cause it.

 1. Calculated Field from another list is being used as Lookup Column value in your list.
 1. Group By the Look Up field (linked to Calculated Field in other List)
 1. Group Setting: Collapsed.

Solution: [more]Apparently from the forums I visited turning Collapsed to Expanded in group setting fixes it and it does. Woo Hoo!.

But the problem is Collapsed setting is used to save real estate and this fix defeats that purpose.

clip_image002

Fixing with Group settings Collapsed

I had read about this Collapsing all Groups feature post at end user SharePoint  by Paul Grenier using Jquery and that seemed like a perfect candidate for this.  In This solution we shall turn Group setting to Expanded and use JavaScript to collapse on load.

Steps:

 1. Set the Group Setting to Expanded ( this will fix the error)
 2. Use the collapse all code Paul Grenier provides fire it during load.
  1. Add  Content Editor to the Page
  2. Click Edit Web Part and Add the Code below to Source Editor section of the Web Part and in Appearance Section select frame type as “None”.

<script src=“http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.min.js“ type= „text/javascript“>

</script>
<script type=“text/javascript“>
function collapseGroups() {
$(„img[src=’/_layouts/images/minus.gif‘]:visible“).parent().click();
}

_spBodyOnLoadFunctionNames.push(„collapseGroups“);
</script>

3. This will Collapse your Expanded Groups.

clip_image003

Done!

Issues with this method: I think in regular Group “Expand Collapse” SharePoint remembers your last collapse or group by setting. This script will ignores all that and collapses everything on Page Load

SharePoint 2010 Recuring Meeting Workspace error ‚g_InstanceID‘ is undefined

Pokud používáte vlastní masterpage definovanou a odvozenou V4.master, nebude vám fungovat levé kalendářové menu a další akce ve webech založených na šabloně “Centrum schůzek”. Vždy dojde k zobrazení javascriptové chyby v podobě:

 

Pro podporu webu “Centrum schůzek” běžícím na vlastní globální master page je potřeba přidat do vašeho souboru *.master následující registrace:

[more]

Do hlavičky souboru:

<%@ Register Tagprefix=“Meetings“ Namespace=“Microsoft.SharePoint.Meetings“ Assembly=“Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c“ %>

A do těla HTML (BODY tagu) přidat:

<Meetings:PropertyBag runat=“server“/>

Nový nástroj rozšiřující možnosti extranetů pro SharePoint 2010

Vydali jsme novou verzi FBA Suite 2010 pro SharePoint 2010 (Foundation i Server).

FBA Suite je nástrojem pro kompletní správu uživatelů mimo sensitivní Active Directory, uložených například v SQL Membership databázi. Tím je možné zcela oddělit interní uživatele společnosti od uživatelů extranetu, přináší to navíc výhody v možnosti delegace správy externích uživatelů na správce daného SharePoint webu, tedy uživatele nemající oprávnění pro jakoukoliv modifikaci podnikové Active Directory. Pomocí FBA Suite však mohou “obyčejní” správci SharePoint webu kompletně spravovat extranetové uživatele, editovat jejich vlastnosti a zařazení do skupin, resetovat hesla, schvalovat nové automatické registrace, odblokovat účty při překročení chybných pokusů zadání hesla atd.

users

FBA Suite tak umožnuje přetvořit SharePoint do dosud nemožných aplikací, typů self-registračních komunitních webů, helpdesků/bug tracking aplikací, blogů s možností vlastní registrace, korporátních publikovaných webů s možností registrace pro přístup k dalším zdrojům společnosti atd. Možných aplikací tohoto řešení je nespočet.

Řešení obsahuje také řadu dalších užitečných vlastností:[more]

 • Nastavení politiky automatické expirace hesel
  passexpiration
 • Notifikace před expirací hesla
  passexpirationnotification
 • Dávkový import uživatelů z CSV
  bulkuserimport2
 • Připravenou custom stránku pro přihlášení k portálu (obsahující zaslání zapomenutého hesla a registraci nového uživatele)
  loginpage2
 • Webpartu pro self-registraci nového uživatele
  registrationwp
  Registrační webpartu je možné nastavit do módu, kdy vyžaduje od uživatele potvrzení, že souhlasí s podmínkami, které lze rovněž v nastavení jakkoliv změnit:
  requireagree
 • Webparta zapomenuté heslo
  forgottenpassword
 • Nastavení šablon zasílaných emailů
  emailtemplates
 • uživatelské menu pro snadnou změnu hesla, případně QA pro aktuálně přihlášeného uživatele
  usermenu
 • a mnoho dalších vychytávek, které SharePoint sám o sobě neobsahuje.

Po dobu platnosti licence (mimo Trial verze jsou placené licence vždy časově NEomezené!) má zákazník nárok na neomezenou možnost stahovat nové verze FBA Suite pro SharePointu 2010 bez jakýchkoliv poplatků.

Více na: http://www.fbasuite.com

SharePoint 2010 SP1 – released!

SP1 obsahuje všechny dosavadní kumulativní opravy, navíc však klíčové novinky:[more]

 • Koš pro weby – pokud odstraníte celý web, je možné ho nyní vrátit zpět (dříve se kompletně nenávratně odstranil včetně všech dat) – a že to byl častý problém Obličej s očima v sloup
 • Zásadně vylepšená podpora pro prohlížeč Google Chrome & Office Web Apps
 • Storage Metrics – zobrazení alokace dostupného prostoru (v SP2010 byla tato funkce odstraněna, již je opět zpět)
 • RBS (Remote Blob Storage) – Vzdálené úložiště podporuje pro zajištění vyšší spolehlivosti stínové kopie.
 • Powershell cmdlet (Move-spsite) – přesun webové kolekce z jedné databáze do druhé bez přesunu samotných dat (v případě využití RBS)